Fristen for ansøgning om en showcase på næste års SPOT er nået. Musikprogrammet til SPOT vil nu blive udvalgt af en lyttejury bestående af en række fagpersoner og sekretariatet bag SPOT.

Vi har i år modtaget 790 ansøgninger som nu bliver behandlet. Vi har oplevet en lille stigning i ansøgningstallet fra sidste år, og vi er fra SPOTs side glade for den opbakning der er fra artister og musikere for at bruge festivalen som platform i deres videre musikalske karriere.

Det endelig program vil bestå af debutanter og af bands og solister, som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske musikscene lige nu – samt bands og artister valgt ud fra international interesse og efterspørgsel.

Programmet til SPOT 2018 vil løbende blive opdateret startende januar 2018.

Foto: Rasmus Lydersen Vester